Sjefke (16)

Privacyverklaring

’t Oirschots Kattenpension, gevestigd te Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.Welke persoonsgegevens verwerkt ’t Oirschots Kattenpension?

‘t Oirschots Kattenpension verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adres en woonplaats

– Telefoonnummer

– Telefoonnummer van uw contactpersoon

– E-mailadres

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt ’t Oirschots Kattenpension uw persoonsgegevens?

‘t Oirschots Kattenpension verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Verwerkt ’t Oirschots Kattenpension bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

‘t Oirschots Kattenpension verzamelt geen bijzondere of gevoelige gegevens


Hoe lang bewaart ’t Oirschots Kattenpension uw persoonsgegevens?

‘t Oirschots Kattenpension bewaart uw persoonsgegevens volgens de wettelijke minimale termijn.


Deelt ’t Oirschots Kattenpension uw gegevens met derden?

‘t Oirschots Kattenpension verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.


Hoe beveiligt ’t Oirschots Kattenpension uw persoonsgegevens?

‘t Oirschots Kattenpension neemt adequate beveiligingsmaatregelingen om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals beveiliging via wachtwoorden en het gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Maakt ’t Oirschots Kattenpension gebruik van cookies of vergelijkbare technieken?

‘t Oirschots Kattenpension maakt geen gebruik van cookies of andere vergelijkbare technieken. Op de website worden alleen de statistieken bijgehouden over het aantal pagina-bezoeken, zonder persoonsgegevens.


Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘t Oirschots Kattenpension.

Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  info@oirschots-kattenpension.com